Zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych (wraz z ich złożeniem i montażem) do siedziby Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 w Warszawie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II

Informacja z otwarcia ofert II

Informacja o unieważnieniu wyboru oferty

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie i formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy