Wymiana pionu, tablicy głównej, tablicy adm. i wlz oraz uzupełnienie oświetlenia klatki w budynkach mieszkalnych przy ul. Patriotów 114 i ul. Dusznickiej 1 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie 1

FORMULARZ OFERTOWY

Kosztorys ofertowy Dusznicka 1

Kosztorys ofertowy PAtriotów 114

Załącznik – uprawnienia

Wzór umowy