Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia lokalu w budynku przy ul. Lawinowej 11 m 1 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłej wody, piec gazowy dwufunkcyjny z dostosowaniem kominów do pieca gazowego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Lawinowa 11m.1, opis przedm. zam(gaz)

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

załacznik – Formularz ofertowy

Załacznik – uprawnienia

Załącznik  – doświadczenie

wzór umowy