Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie.

OGŁOSZENIE pustostan Kłodzka 44 lok 4

Remont pustostanu KŁODZKA 44 lok 4

Opis przedmiotu zamówienia Kłodzka 44 (1)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU Kłodzka 44 m 4 (1)

Ofertowy Kłodzka 44 budowlanka

Ofertowy Kłodzka 44 elektryka

Ofertowy Kłodzka 44 wod-kan

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty Kłodzka 44 lok 4