Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB/S/DR (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w 13 lokalach w budynkach, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 583975

SIWZ Wymiana pieców Koza

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ROBOTY ZDUŃSKIE

KOSZTORYSY:

Derkaczy 3A m 3

Derkaczy 3A m 5

Derkaczy 57 m 4

Derkaczy 59A m 1

Derkaczy 59B m 2

Derkaczy 59B m 4

Kosodrzewiny 24,26 m 10

Olecka 16 m 4

Olecka 16 m 6

Olecka 16 m 7

Olecka 18B

sztumska 27 m 1

Włókiennicza 64,66 m 8