Remont pustostanu – lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Skokowej 8 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 593851

SIWZ Remont pustostanu

Kosztorys ofertowy – c.o.

Kosztorys ofertowy – roboty budowlane

Kosztorys ofertowy – wod-kan

Kosztorys ofertowy -elektryka