Serwis urządzeń zabawowych na 15 placach zabaw i siłowniach plenerowych, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer – według wykazu.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

załącznik nr 1 place zabaw

Umowa-wzór