Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB/S/DR (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w 11 lokalach w budynkach, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 592225 I

SIWZ Wymiana pieców Koza

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ROBOTY ZDUŃSKIE

stiworb

Kosztorysy ofertowe:

Garncarska 3 m 1

Garncarska 3 m 2

Garncarska 3 m 3

Garncarska 3A m 1

Garncarska 19 m 2

Garncarska 19 m 5

Garncarska 23 m 2

Garncarska 23 m 3

Garncarska 23 m 5

Garncarska 59 m 6

Wielowiejska 6A m 6

Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB/S/DR (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w 11 lokalach w budynkach, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 584742

SIWZ Wymiana pieców Koza

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ROBOTY ZDUŃSKIE

stiworb

Kosztorysy:

Garncarska 3 m 1

Garncarska 3 m 2

Garncarska 3 m 3

Garncarska 3A m 1

Garncarska 19 m 2

Garncarska 19 m 5

Garncarska 23 m 2

Garncarska 23 m 3

Garncarska 23 m 5

Garncarska 59 m 6

Wielowiejska 6A m 6