Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Lipskiej 14 w Warszawie.

Ogłoszenie pustostan Lipska 14 lok 1

SIWZ Remont pustostanu nr 1 Lipska 14

OPISPRZEDMIOTUZAM Lipska 14m1 (1)

SPEC TECH Lipska 14m1,5.07 (1)

Kosztorys ofertowy budowlanka Lipska 14 lok 1

Kosztorys ofertowy Elektryka Lipska 14 lok 1

Unieważnienie postępowania Lipska 14 lok 4

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki Lipska 14 lok 1