Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 8 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 597035 I

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

STWIORB

KOSZTORYSY OFERTOWE:

Barcewicza 6 m 2

Bystrzycka 19 m 3

Derkaczy 3A m 4

Garncarska 3A m 2

Garncarska 23 m 1

Garncarska 23 m 1A

Kresowa 31 m 4

Oliwkowa 14 m 6

Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 8 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

MODERNIZACJA SIWZ

Ogłoszenie nr 587290

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

STWIORB

Kosztorysy ofertowe:

Barcewicza 6 m 2

Bystrzycka 19 m 3

Derkaczy 3A m 4

Garncarska 3A m 2

Garncarska 23 m 1

Garncarska 23 m 1A

Kresowa 31 m 4

Oliwkowa 14 m 6