Remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w lokalach nr 1, 2/3 i 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Podkowy 15 w Warszawie.

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 583295 II

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia OPIS TECHNICZNY

STWIORB

Kosztorys ofertowy – Podkowy 15 m 1

Kosztorys ofertowy – Podkowy 15 m 2,3

Kosztorys ofertowy – Podkowy 15 m 4

Remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w lokalach nr 1, 2/3 i 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Podkowy 15 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 575254 I

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia OPIS TECHNICZNY

STWIORB

Kosztorys ofertowy – Podkowy 15 m 1

Kosztorys ofertowy – Podkowy 15 m 2,3

Kosztorys ofertowy – Podkowy 15 m 4