Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 9 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 598664

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

STWIORB

KOSZTORYSY OFERTOWE:

Barcewicza 6 m 8

Bystrzycka 19 m 1

Bystrzycka 19 m 2

Derkaczy 3a m 2

Derwida 12 m 5

Junaków 20 m 3

Junaków 20 m 5

Junaków 20 m 8

Patriotów 79 m 5

Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 9 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 587680

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

STWIORB

Kosztorysy ofertowe:

Barcewicza 6 m 8

Bystrzycka 19 m 1

Bystrzycka 19 m 2

Derkaczy 3a m 2

Derwida 12 m 5

Junaków 20 m 3

Junaków 20 m 5

Junaków 20 m 8

Patriotów 79 m 5