Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 w budynkach mieszkalnych przy ul. Derkaczy 51A m 1, ul. Brzostowskiej 26 m 15 i ul. Chryzantemy 1/5 m 4,5,6 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

STWiORB

SIWZ

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy ul. Brzostowska 26 m 15

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – ul. Derkaczy 51A m 1

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – ul. Chryzantemy 1 m 4

Załącznik nr 3C – kosztorys ofertowy – ul. Chryzantemy 1 m 5

Załącznik nr 3D – Kosztorys ofertowy – ul. Chryzantemy 1 m 6