Wymiana bezklasowych pieców wolnostojących na piece spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 w budynkach mieszkalnych przy ul. Garncarskiej 23 m 2; Króla Kazimierza 8 m 1; Patriotów 95 m 4; Patriotów 145 m 1; Wielostronnej 43 m 1,3,4 w Warszawie.

Wybór oferty

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 577652

SIWZ

OPIS PRZED ZAM na piece z nadmuchem II

STWIORB

Kosztorys ofertowy Garncarska 23 m 2

Kosztorys ofertowy Króla Kazimierza 8 m 1

Kosztorys ofertowy Patriotów 95 m 4

Kosztorys ofertowy Patriotów 145 m 1

Kosztorys ofertowy Wielostronna 43 m 1

Kosztorys ofertowy Wielostronna 43 m 3

Kosztorys ofertowy Wielostronna 43 m 4