Remont instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych przy ul. Kąkolowej 52 m 5, ul. Chryzantemy 1/5 m 5a; ul. Włókienniczej 64/66 m 11 i ul. Podkowy 15 m 5 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie i formularz ofertowy

Załącznik nr 3 uprawnienia

Kosztorys ofertowy Chryzantemy 1,5 m 5a

Kosztorys ofertowy Kąkolowa 52 m 5

Kosztorys ofertowy Podkowy 15 m 5

Kosztorys ofertowy Włókiennicza 64,66 m 11

wzór umowy

Remont instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych przy ul. Kąkolowej 52 m 5, ul. Chryzantemy 1/5 m 5a; ul. Włókienniczej 64/66 m 11 i ul. Podkowy 15 m 5 w Warszawie.

Ogłoszenie i formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy Chryzantemy 1,5 m 5a

Kosztorys ofertowy Kąkolowa 52 m 5

Kosztorys ofertowy Podkowy 15 m 5

Kosztorys ofertowy Włókiennicza 64,66 m 11

Załącznik nr 3 uprawnienia

wzór umowy