Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 83 w Warszawie.

OGŁOSZENIE pustostan Bysławska 83 lok 1

Remont pustostanu BYSŁAWSKA 83 lok 1 II postępowanie

Opis-przedmiotu-zamówienia-Bysławska-83-lok-1 (1)

Specyf.-techniczna-Bysławska-83-lok-1

Ofertowy-budowlanka-Bysławska-83-lok-1 (1)

Ofertowy-elektryka-Bysławska-83-lok-1 (1)

Ofertowy-wod-kan-Bysławska-83-lok-1 (1)

Protokół z otwarcia ofert Bysławska 83 lok 1

Informacja o wyborze oferty Bysławska 83 lok 1

Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 83 w Warszawie.

OGŁOSZENIE pustostan Bysławska 83 lok 1

Remont pustostanu BYSŁAWSKA 83 lok 1

Opis przedmiotu zamówienia Bysławska 83 lok 1

Specyf. techniczna Bysławska 83 lok 1

Ofertowy budowlanka Bysławska 83 lok 1

Ofertowy wod kan Bysławska 83 lok 1

Ofertowy elektryka Bysławska 83 lok 1

UNIEWAŻNIENIE Bysławska 83 lok 1 pustostan