Remont pustostanu – lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 75 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 579371

SIWZ Remont pustostanu

Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kosztorys ofertowy – c.o.

Kosztorys ofertowy – roboty budowlane

Kosztorys ofertowy – roboty elektryczne

Kosztorys ofertowy – roboty sanitarne