Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia budynków mieszkalnych przy ul. Rozkosznej 2; ul. Wielostronnej 26; ul. Zasadowej 50 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów do nowej instalacji.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 585644 I

SIWZ I

Opis przed.zam.gaz etaż.Rozk.2Wiel.26,Zasad.50

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia budynków mieszkalnych przy ul. Rozkosznej 2; ul. Wielostronnej 26; ul. Zasadowej 50 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów do nowej instalacji.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie nr 578717

SIWZ

Opis przed.zam.gaz etaż.Rozk.2Wiel.26,Zasad.50

Warunki przyłączenia do sieci gazowej