Wymiana urządzenia grzewczego na kocioł gazowy w budynku mieszkalnym przy ul. Strzelińskiej 8 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie i formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 uprawnienia

wzór umowy