Remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w budynkach mieszkalnych przy ul. Derwida 12 m 5; ul. Sieniawskiej 23A m 2; ul. Widocznej 25 m 1; ul. Zasobnej 25 m 2 i ul. I Poprzecznej 14 m 3 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 580466

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

STWIORB

Kosztorys ofertowy Derwida 12 m 5

Kosztorys ofertowy I Poprzeczna 14 m 3

Kosztorys ofertowy Sieniawska 23A m 2

Kosztorys ofertowy Widoczna 25 m 1

Kosztorys ofertowy Zasobna 25 m 2