Dostawa i wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w lokalach w budynkach przy ul. Wilgi 34 m 4, Kąkolowej 30 m 2 i ul. Kąkolowej 30A m 1, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 601140

SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOSZTORYSY OFERTOWE:

Kąkolowa 30 a m 1

Kąkolowa 30 m 2

Wilgi 34 m 4