Remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w budynkach mieszkalnych przy ul. Patriotów 2/6 m 3, ul. Sieniawskiej 23A m 1; Lokalnej 65 m 3 i 4; ul. Rzeczyckiej 31 m 1 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 579898

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

STWIORB

Kosztorys ofertowy Lokalna 65 m 3

Kosztorys ofertowy Lokalna 65 m 4

Kosztorys ofertowy PAtriotów 2,6 m 3

Kosztorys ofertowy Rzeczycka 31 m 1

Kosztorys ofertowy Sieniawska 23A m 1