Wymiana bezklasowych pieców wolnostojących na piece spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 w budynkach mieszkalnych przy ul. Widocznej 77 m 4; ul. Rzeźbiarskiej 34/36 m 4; ul. Korkowej 56 m 5; ul. Jemiołowej 2 m 1, 2A i 2B; ul. Łozinowej 3 m 3 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 582288

SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓW na piece

STWIORB

Kosztorys ofertowy Jemiołowa 2 m 1

Kosztorys ofertowy JEmiołowa 2 m 2A

Kosztorys ofertowy JEmiołowa 2 m 2B

Kosztorys ofertowy Łozinowa 3 m 3

Kosztorys ofertowy Rzeźbiarska 34,36 m 4

Kosztorys ofertowy Widoczna 77 m 4

Kosztorys ofertowy Korkowa 56 m 5