Modernizacja instalacji c.o. z wymiana kotła bezklasowego na kocioł 5 klasy emisji spalin w budynkach mieszkalnych przy ul. Lokalnej 65 a, Garncarskiej 59a, Patriotów 79 m 2, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Odp. na zapytania

Ogłoszenie nr 597411

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

STWIORB

KOSZTORYSY OFERTOWE:

Garncarska 59a

Lokalna 65a

PAtriotów 79 m 2