Wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne wraz z instalacją kanalizacyjną do budynku przy ul. Garncarskiej 5 w Warszawie.

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy I

Kosztorys ofertowy

Wzór umowy

Wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne wraz z instalacją kanalizacyjną do budynku przy ul. Garncarskiej 5 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Formularz ofertowy I

Kosztorys ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy szambo Garncarska 5

Wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne wraz z instalacją kanalizacyjną do budynku przy ul. Garncarskiej 5 w Warszawie.

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy I

Kosztorys ofertowy

Wzór umowy