Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji c.o. poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 141 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 585073

SIWZ

Opis przed.zam.Patr.141