Wymiana pionu wodociągowego i kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym przy ul. Maciejowickiej 1 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania Maciejowicka 1

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

STWIORB

KOSZTORYS ofertowy

Załącznik uprawnienia

Wzór umowy

Wymiana pionu wodociągowego i kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym przy ul. Maciejowickiej 1 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie i formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

STWIORB

KOSZTORYS ofertowy

Załącznik uprawnienia

Wzór umowy