prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie i formularze

Zakres konserwacji i wykaz budynków

Wzór umowy