Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 6 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 611642 I

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ST wkłady kominkowe

KOSZOTYSY OFERTOWE:

Patriotów 75 m 2

Przewodowa 139 m 1

Przewodowa 139 m 2

Przewodowa 139 m 4

Regionalna 10 m 2

Wilgi 34 m 9

Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 5 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 599495

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ST wkłady kominkowe

KOSZTORYSY OFERTOWE:

Przewodowa 139 m 1

Przewodowa 139 m 2

Przewodowa 139 m 4

Regionalna 10 m 2

Wilgi 34 m 9