Wymiana sztycy i pionu głównego elektrycznego w budynku mieszkalnym przy ul. Filmowej 58 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie 1

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik -uprawnienia

Kosztorys ofertowy

Wzór umowy