Dostawa fabrycznie nowych grzejników olejowych w ilości 20 szt. do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy II

Wzór umowy