Wydzielenie łazienki i wymiana instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 33 m 6 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie i formularz ofertowy

Załącznik -uprawnienia

Kosztorys ofertowy

wzór umowy