Remont pustostanu – lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 75 w Warszawie.

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

Ogłoszenie nr 589518 II

SIWZ Remont pustostanu

Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kosztorys ofertowy – c.o.

Kosztorys ofertowy – roboty budowlane

Kosztorys ofertowy – roboty elektryczne

Kosztorys ofertowy – roboty sanitarne