Remont pustostanu – lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 139 w Warszawie.

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

Ogłoszenie nr 591936

SIWZ Remont pustostanu

Opis przedmiotu zamówienia

STWIORB

Kosztorys ofertoiwy – roboty sanitarne

Kosztorys ofertowy – roboty elektryczne

Kosztorys ofertowy – roboty budowlane