Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. z wymianą kotłów na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 86 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 614619 I

SIWZ Budowa instalacji gazu

Włók. 86 Opis przedm zam.(gaz-wykonanie).

Włokiennicza 86 ST-IS-04_Inst sanitarne

stoirb gaz

Kosztorys ofertowy – c.o. i cwu

PRZEDMIAR WŁÓKIENNICZA 86

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

BIOZ

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

opis tech.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

r1

r2

r3

S P I S Z A W A R T O S C I P R O J E K T U

STRONA TYTULOWA projektu

Warunki lWłókiennicza 86

Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. z wymianą kotłów na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 86 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 607286

SIWZ Budowa instalacji gazu

Włók. 86 Opis przedm zam.(gaz-wykonanie).

Kosztorys ofertowy – c.o. i cwu

PRZEDMIAR WŁÓKIENNICZA 86 gaz

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

BIOZ

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

opis tech.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

r1

r2

r3

S P I S Z A W A R T O S C I P R O J E K T U

stoirb gaz

Włokiennicza 86 ST-IS-04_Inst sanitarne

STRONA TYTULOWA projektu

Warunki lWłókiennicza 86