Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku mieszkalnego przy ul. Chryzantemy 1/5 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie (1)

załacznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – uprawnienia (1)

Załącznik Nr 4 – doświadczenie

wzór umowy (5)