Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji c.o. poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 141 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania projekt PAtriotów 141 I

Odpowiedzi na zapytania projekt Patriotów 141

Ogłoszenie nr 594373 II

SIWZ I

Opis przedmiotu zamówienia