Zakup i dostawa 528 m² fabrycznie nowej wykładziny podłogowej PCV OLYMPIC FLORIDA I do magazynu ZGN w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy