Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku i komórek lokatorskich na posesji przy ul. Podkowy 10 w Warszawie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku i komórek lokatorskich.

Informacja o wyborze oferty Podkowy 10

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

wzór umowy

Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- uprawnienia

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku i komórek lokatorskich na posesji przy ul. Podkowy 10 w Warszawie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku i komórek lokatorskich.

Informacja o unieważnieniu postępowania Podkowy 10

Informacja o wyborze oferty Podkowy 10

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- uprawnienia

wzór umowy