Usługa plakatowania i oczyszczania 17 słupów ogłoszeniowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

INformacja o wyborze oferty Plakatowanie

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz słupów

Formularz ofertowy II

Wzór umowy