Wykonanie ekspertyzy budowlano – konstrukcyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Bysławskiej 81 w Warszawie

Ogłoszenie

załacznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 – uprawnienia

Załącznik Nr 3 – doświadczenie

wzór umowy