wykonanie remontu istniejącego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego usytuowanego na posesji przy ul. Płowieckiej 77 w Warszawie.

UWAGA! Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przełożony na dzień 20.09.2018r. godz. 12:00. Termin otwarcia ofert – 20.09.2018 godz. 12:30.

Ogłoszenie, formularze i wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Modyfikacja Ogłoszenia Zmiana terminu składania ofert