Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia budynków mieszkalnych przy ul. Młodej 6; ul. Agrestowej 25; ul. Żegańskiej 2c; ul. Derkaczy 38; ul. Łozinowej 3; ul. Derkaczy 65 m 1 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów do nowej instalacji.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 601189

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – 5 adresów

Opis przedmiotu zamówienia – 1 adres