Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz obróbkami ościeży w budynku mieszkalnym przy ul. Marysińskiej 24A m 2 w Warszawie.

Ogłoszenie i formularze

Kosztorys ofertowy

wzór umowy