Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy łazienki i przeniesienia wejścia do lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie .

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – uprawnienia

Załącznik Nr 4 – doświadczenie

wzór umowy

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy łazienki i przeniesienia wejścia do lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

wzór umowy

załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – uprawnienia

Załącznik Nr 4 – doświadczenie