Remont schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem do budynku użytkowego przy ul. Włókienniczej 54 w Warszawie.

Ogloszenie

Formularz ofertowy I

Kosztorys ofertowy I

Opis przedmiotu zamówienia I

Wzór umowy remont schodów

Załacznik- Uprawnienia

Remont schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem do budynku użytkowego przy ul. Włókienniczej 54 w Warszawie.

Ogloszenie

Formularz ofertowy I

Kosztorys ofertowy I

Opis przedmiotu zamówienia I

Wzór umowy remont schodów

ZałacznikUprawnienia