Remont schodów zewnętrznych i pochylni na wejściu do biura w budynku przy ul. Trakt Lubelski 353 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty schody

Ogloszenie I

Formularz ofertowy I

Kosztorys ofertowy

opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy remont schodów

Załaczniknr Uprawnienia