Wykonanie nasadzeń zastępczych 57 szt. drzew na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty – sprostowanie

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

wzór umowy