Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1A w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Odpowiedzi na zapytanie

Ogłoszenie

Opis-przedmiotu-zamówienia-

załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – uprawnienia

Załącznik Nr 4 – doświadczenie

wzór umowy