Dostawa i montaż elementów wyposażenia na plac zabaw przy ul. Pożaryskiego w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna Pożaryskiego

wzór umowy